Cocomonio


Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland

Met zo’n € 17 miljard aan aanbestedingen per jaar spelen lokale overheden en publieke organisaties een belangrijke rol in onze economie. Hun opdrachten zijn echter lang niet altijd goed toegankelijk voor het MKB. Dat kan beter!

Bedrijfsleven en overheid in Noord-Nederland slaan daarom de handen ineen. Ons doel: een aanbestedingsbeleid dat toegankelijker en vriendelijker is voor het regionaal MKB. Met dat doel voor ogen is het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland ontwikkeld. Lees meerGemeente Súdwest-Fryslân tekent actieplan

f0cddf72cb1520dcc0c984aa4f70460f_normal

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft zich aangesloten bij het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland, een initiatief van VNO-NCW MKB Noord en Bouwend Nederland regio Noord. “Na Assen en Groningen heeft ook Súdwest-Fryslân zich nu aangesloten en daar zijn we blij mee. We hopen dat er snel meer gemeenten in Fryslân volgen”, aldus Rolf Koops van Bouwend Nederland.

Lees meer


Congres van de Verleiding – It takes two to tango

Opdrachtgevers verleiden ondernemers om werk te creëren via aanbestedingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe kunnen ondernemers opdrachtgevers verleiden om rekening te houden met hun wensen op dit gebied?

Want zijn aanbestedingen niet al ingewikkeld genoeg? Kan het investeren in Social Return van MKB’ers gevraagd worden? In hoeverre leidt Social Return tot verdringing?

En op welke wijze kunnen MKB’ers worden ontzorgd wanneer ze in aanraking komen met Social Return? En ook hoe past Social Return in het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden waarin Noordelijke opdrachtgevers hebben vastgelegd dat overheid en ondernemers samen op moeten trekken bij aanbestedingen?

Deze vragen en meer staan centraal op het Congres van de Verleiding dat het Kenniscentrum Arbeid en het Kenniscentrum Ondernemerschap organiseren in samenwerking met het Platform SROI Noord-Nederland (waarin o.a. MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord en Bouwend Nederland regio Noord verenigd zijn) en het Inkoopplatform Groningen (waarin diverse opdrachtgevers vertegenwoordigd zijn).

Voor meer informatie en aanmelden klik hier


Hoe minder verstedelijking, hoe groter de gunfactor voor lokale ondernemers?

Steeds meer gemeenten en provincies geven lokale ondernemers de kans een belangrijke rol te spelen bij aanbestedingen. Panteia heeft onderzoek verricht naar de deelname van ondernemers aan aanbestedingsprocedures vanuit de gemeente of provincie waar de betreffende MKB-onderneming gevestigd is. Uit het onderzoek blijkt dat – volgens MKB-ondernemers – naarmate de verstedelijkingsgraad afneemt de kans bij de eigen gemeente toeneemt bij het toekennen van aanbestedingen. Bij provinciale aanbestedingen geldt dit hetzelfde, maar in mindere mate.

Lees meer…


Pagina 1 / 6