Cocomonio


Actieplan

Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland

Met zo’n € 17 miljard aan aanbestedingen per jaar spelen lokale overheden en publieke organisaties een belangrijke rol in onze economie. Hun opdrachten zijn echter lang niet altijd goed toegankelijk voor het MKB. Dat kan beter! Bedrijfsleven en overheid in Noord-Nederland slaan daarom de handen ineen. Ons doel: een aanbestedingsbeleid dat toegankelijker en vriendelijker is voor het regionaal MKB. Met dat doel voor ogen is het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland ontwikkeld.

Actieplan ondernemersvriendelijk aanbesteden is een initiatief van MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord en Bouwend Nederland Noord en wordt ondersteund door de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

‘Succesvol aanbesteden vergt lef van beide kanten’ De kern van het actieplan is: we doen het samen; bedrijfsleven en overheid. Die samenwerking is ontstaan vanuit de visie dat er een goede balans nodig is tussen goed en creatief ondernemerschap enerzijds en een toegankelijker, transparanter aanbestedingsklimaat anderzijds. Samen voor een verantwoorde ontwikkeling van de economie in het Noorden.

Eind 2012 zetten diverse vertegenwoordigers van noordelijke kennisinstellingen, lokale overheden en ander inkopende partijen hun handtekening onder het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland. Die brede vertegenwoordiging van overheid en bedrijfsleven is nodig om het actieplan tot een succes te maken.De initiatiefnemers van het actieplan willen een grote verbeterslag maken in het noordelijk aanbestedingsbeleid. Maar we willen vooral ook laten zien wat al wel goed gaat, nieuwe partijen bereiken en bestaande kennis delen. Daartoe stimuleren we de dialoog tussen betrokkenen, onder andere tijdens diverse masterclasses en informatiebijeenkomsten.

Daarnaast blijven we doorlopend op zoek naar meer partners om het actieplan te dragen. Immers: hoe meer partijen wij vertegenwoordigen, hoe verder wij komen in ons streven naar een succesvoller en eenduidiger aanbestedingsbeleid en een verantwoorde ontwikkeling van de economie in het Noorden. Ook u kunt zich dus nog steeds aansluiten bij ons initiatief. We hebben een wereld te winnen!

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.