Cocomonio


Links

Website waarop aanbestedende diensten verplicht zijn al hun openbare aanbestedingen te publiceren. Om de informatie goed te kunnen gebruiken moet u zich eenmalig (gratis) registreren.

De gids proportionaliteit beschrijft de manier waarop aanbestedende diensten het ‘proportionaliteitsbeginsel’ dienen toe te passen bij aanbestedingen.

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Met dit project informatie wil de Kamer van Koophandel Noord-Nederland u helpen met het proces van zakendoen met de overheid. U vindt achtergrondinformatie, ze melden informatiebijeenkomsten en u kunt zien welke resultaten het project al heeft opgeleverd.

Website van dit samenwerkingsverband van aanbestedende diensten binnen de Gemeente Groningen.

Startpagina van de Rijksoverheid over aanbesteden, de nieuwe aanbestedingswet (april 2013) en verwijzingen naar alle relevantie wet- en regelgeving.