Cocomonio


Artikel over Social Return bij aanbesteden | DvhN 06-09-2013


“Wie een klus wil doen voor de overheid wordt in de aanbestedingsprocedure steeds vaker geconfronteerd met de eis dat 5 procent van de aanneemsom moet worden besteed aan social return. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij de klus betrekken, daar komt dat op neer. Maar waar vind je geschikte krachten en hoeveel tijd kost dat wel niet?

Grote bedrijven, met name in de bouw, lossen het probleem regelmatig op door de boete op de voorwaarde van die vijf procentsnorm te accepteren. Boetes lopen daarbij soms op tot vele tienduizenden euro’s.”

Lees het hele bericht via deze link:

DVHN 06-09-2013