Cocomonio


ChristenUnie Fryslân stelt vragen over actieplan


De fractie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Fryslân hebben schriftelijke vragen gesteld over het actieplan ondernemersvriendelijk aanbesteden. Via de vragen wil de fractie aandacht vragen voor het actieplan en de positie van het MKB als opdrachtnemer.

De vragen kunt u hier vinden.