Cocomonio


Congres van de Verleiding - It takes two to tango


Opdrachtgevers verleiden ondernemers om werk te creëren via aanbestedingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe kunnen ondernemers opdrachtgevers verleiden om rekening te houden met hun wensen op dit gebied?

Want zijn aanbestedingen niet al ingewikkeld genoeg? Kan het investeren in Social Return van MKB’ers gevraagd worden? In hoeverre leidt Social Return tot verdringing?

En op welke wijze kunnen MKB’ers worden ontzorgd wanneer ze in aanraking komen met Social Return? En ook hoe past Social Return in het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden waarin Noordelijke opdrachtgevers hebben vastgelegd dat overheid en ondernemers samen op moeten trekken bij aanbestedingen?

Deze vragen en meer staan centraal op het Congres van de Verleiding dat het Kenniscentrum Arbeid en het Kenniscentrum Ondernemerschap organiseren in samenwerking met het Platform SROI Noord-Nederland (waarin o.a. MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord en Bouwend Nederland regio Noord verenigd zijn) en het Inkoopplatform Groningen (waarin diverse opdrachtgevers vertegenwoordigd zijn).

Voor meer informatie en aanmelden klik hier