Cocomonio


Gemeente Súdwest-Fryslân tekent actieplan


f0cddf72cb1520dcc0c984aa4f70460f_normal

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft zich aangesloten bij het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland, een initiatief van VNO-NCW MKB Noord en Bouwend Nederland regio Noord. “Na Assen en Groningen heeft ook Súdwest-Fryslân zich nu aangesloten en daar zijn we blij mee. We hopen dat er snel meer gemeenten in Fryslân volgen”, aldus Rolf Koops van Bouwend Nederland.

Overheden en publieke partijen kopen voor vele miljarden in bij ondernemers. Gemeenten brengen bijvoorbeeld per jaar zo’n € 17 miljard in aanbestedingen naar de markt. Dit is € 1.000,-per inwoner/per jaar. De kern van het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden is: we doen het samen; bedrijfsleven en overheid. Die samenwerking is ontstaan vanuit de visie dat er een goede balans nodig is tussen goed en creatief ondernemerschap aan de ene kant en een toegankelijker, transparanter aanbestedingsklimaat aan de andere kant.

Want het inkoop- en aanbestedingsbeleid in Noord- Nederland kan beter. Daarom hebben VNO-NCW MKB Noord en Bouwend Nederland regio Noord de handen ineengeslagen en het actieplan Ondernemersvriendelijk aanbesteden Noord- Nederland opgesteld. Gistermiddag tekenden wethouder in Súdwest-Fryslân Leo Pieter Stoel, Sjoerd Galema namens VNO-NCW Noord en Jaring Feenstra namens Bouwend Nederland Regio Noord het Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland. “ We willen aanbestedingen in de regio ondernemersvriendelijker maken, zodat het MKB hier meer van kan gaan profiteren. Dit is van groot belang voor de economie in onze gemeente”, zegt wethouder Leo Pieter Stoel.