Cocomonio


Hoe minder verstedelijking, hoe groter de gunfactor voor lokale ondernemers?


Steeds meer gemeenten en provincies geven lokale ondernemers de kans een belangrijke rol te spelen bij aanbestedingen. Panteia heeft onderzoek verricht naar de deelname van ondernemers aan aanbestedingsprocedures vanuit de gemeente of provincie waar de betreffende MKB-onderneming gevestigd is. Uit het onderzoek blijkt dat – volgens MKB-ondernemers – naarmate de verstedelijkingsgraad afneemt de kans bij de eigen gemeente toeneemt bij het toekennen van aanbestedingen. Bij provinciale aanbestedingen geldt dit hetzelfde, maar in mindere mate.

Lees meer…