Cocomonio


Inkoop Platform Groningen online


Het samenwerkingsverband van aanbestedende diensten in de Gemeente Groningen (Inkoop Platform Groningen) heeft sinds kort een eigen website. Via deze site kunt u meer informatie verkrijgen over het platform en haar activiteiten. Ook zijn de deelnemende partijen via de site bereikbaar.

Het adres is: http://www.inkoopplatformgroningen.nl/