Cocomonio


Noordelijke werkgeversorganisaties: ‘Maak aanbestedingsbeleid ondernemersvriendelijk’


Ruim twee derde van de aanbestedende diensten in Noord-Nederland had in september haar inkoopbeleid nog niet aangepast aan de nieuwe Aanbestedingswet. Deze wet is sinds 1 april 2013 van kracht en moet de toegang tot overheidsopdrachten voor met name het midden- en kleinbedrijf sterk verbeteren. Ook is het voor ondernemers vaak lastig om te ontdekken hoe zij aanbestedende diensten kunnen benaderen voor mogelijke opdrachten.

Deze twee conclusies komen uit een rapport dat VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en Bouwend Nederland regio Noord vandaag publiceren. Via een brief aan alle gemeenten in Noord-Nederland verzoeken zij de gemeenten om hun aanbestedingsbeleid ondernemersvriendelijk te maken. Een eerste stap daarin is wat hen betreft het actief ondersteunen van het Actieplan ondernemersvriendelijk aanbesteden dat vorig jaar oktober werd gelanceerd.

Belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij het hebben van een actueel en transparant beleid, een duidelijke visie op het vergroten van kansen op opdrachten voor lokale en regionale bedrijven en het verbeteren van de toegang tot opdrachten voor het MKB.

Platform SROI Noord-Nederland

Een belangrijk knelpunt voor MKB ondernemingen is het stellen van eisen rond ‘Social Return On Investment’. Doel van deze eisen is het halen van maatschappelijk rendement bij overheidsopdrachten. Bijvoorbeeld door het verplicht inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De wijze waarop de eisen worden gesteld verschilt enorm per aanbestedende dienst en de uitvoering laat te wensen over.

Om die reden hebben de noordelijke werkgeversorganisaties het initiatief genomen om een ‘Platform SROI Noord-Nederland’ op te richten. Doel van het platform is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Daarnaast moeten goede voorbeeldprojecten worden ontwikkeld op basis waarvan aanbestedende diensten en noordelijke ondernemers een beter maatschappelijk rendement kunnen halen bij aanbestedingen.

Download hier de monitor aanbestedingsbeleid (pdf)

Download hier de brief aan de College’s van B&W en de gemeenteraden in Noord-Nederland (pdf)