Cocomonio


'Slordige en traditionele inkoop overheid kost 55 miljoen'


Belastingplichtigen en bedrijfsleven betalen een forse rekening voor fouten en oude praktijken bij de openbare aanbesteding van bouw- en infrawerken door de overheid. In 2012 veroorzaakten gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk zo vele miljoenen euro’s aan onnodige kosten. Dat valt te concluderen aan de hand van het onderzoek ‘Langs de meetlat’ van Aanbestedingsinstituut Stabi, over de openbare aanbestedingspraktijken in 2012.

Lees meer