Cocomonio


Waterschap Noorderzijlvest steunt Actieplan


Op donderdagochtend 10 oktober ondertekende dijkgraaf Bert Middel namens het waterschap Noorderzijlvest het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland. Het actieplan is een initiatief van Bouwend Nederland regio Noord, MKB Nederland Noord, VNO-NCW Groningen en wordt ondersteund door Kamer van Koophandel Noord Nederland. Het doel is om samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid te bevorderen en om te komen tot een aanbestedingsbeleid dat toegankelijker en vriendelijk is voor het MKB.

Lees meer