Cocomonio


Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland

Met zo’n € 17 miljard aan aanbestedingen per jaar spelen lokale overheden en publieke organisaties een belangrijke rol in onze economie. Hun opdrachten zijn echter lang niet altijd goed toegankelijk voor het MKB. Dat kan beter!

Bedrijfsleven en overheid in Noord-Nederland slaan daarom de handen ineen. Ons doel: een aanbestedingsbeleid dat toegankelijker en vriendelijker is voor het regionaal MKB. Met dat doel voor ogen is het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland ontwikkeld. Lees meerWaterschap Noorderzijlvest steunt Actieplan

Op donderdagochtend 10 oktober ondertekende dijkgraaf Bert Middel namens het waterschap Noorderzijlvest het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland. Het actieplan is een initiatief van Bouwend Nederland regio Noord, MKB Nederland Noord, VNO-NCW Groningen en wordt ondersteund door Kamer van Koophandel Noord Nederland. Het doel is om samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid te bevorderen en om te komen tot een aanbestedingsbeleid dat toegankelijker en vriendelijk is voor het MKB.

Lees meer


Noordelijke werkgeversorganisaties: ‘Maak aanbestedingsbeleid ondernemersvriendelijk’

Ruim twee derde van de aanbestedende diensten in Noord-Nederland had in september haar inkoopbeleid nog niet aangepast aan de nieuwe Aanbestedingswet. Deze wet is sinds 1 april 2013 van kracht en moet de toegang tot overheidsopdrachten voor met name het midden- en kleinbedrijf sterk verbeteren. Ook is het voor ondernemers vaak lastig om te ontdekken hoe zij aanbestedende diensten kunnen benaderen voor mogelijke opdrachten.

Deze twee conclusies komen uit een rapport dat VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en Bouwend Nederland regio Noord vandaag publiceren. Via een brief aan alle gemeenten in Noord-Nederland verzoeken zij de gemeenten om hun aanbestedingsbeleid ondernemersvriendelijk te maken. Een eerste stap daarin is wat hen betreft het actief ondersteunen van het Actieplan ondernemersvriendelijk aanbesteden dat vorig jaar oktober werd gelanceerd.

Lees meer


‘Slordige en traditionele inkoop overheid kost 55 miljoen’

Belastingplichtigen en bedrijfsleven betalen een forse rekening voor fouten en oude praktijken bij de openbare aanbesteding van bouw- en infrawerken door de overheid. In 2012 veroorzaakten gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk zo vele miljoenen euro’s aan onnodige kosten. Dat valt te concluderen aan de hand van het onderzoek ‘Langs de meetlat’ van Aanbestedingsinstituut Stabi, over de openbare aanbestedingspraktijken in 2012.

Lees meer


Pagina 2 / 6