Cocomonio


Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland

Met zo’n € 17 miljard aan aanbestedingen per jaar spelen lokale overheden en publieke organisaties een belangrijke rol in onze economie. Hun opdrachten zijn echter lang niet altijd goed toegankelijk voor het MKB. Dat kan beter!

Bedrijfsleven en overheid in Noord-Nederland slaan daarom de handen ineen. Ons doel: een aanbestedingsbeleid dat toegankelijker en vriendelijker is voor het regionaal MKB. Met dat doel voor ogen is het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord-Nederland ontwikkeld. Lees meerChristenUnie Fryslân stelt vragen over actieplan

De fractie van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Fryslân hebben schriftelijke vragen gesteld over het actieplan ondernemersvriendelijk aanbesteden. Via de vragen wil de fractie aandacht vragen voor het actieplan en de positie van het MKB als opdrachtnemer.

De vragen kunt u hier vinden.

 


Meters maken met aanbesteden

bovenbouw_19062013

In samenwerking met Groningen Airport Eelde, Dura Vermeer en Twynstra Gudde organiseerde Noordelijke Regieraad Bouw op 19 juni 2013 een masterclass BovenBouw Special over Groningen Airport Eelde met als titel ‘Meters maken in regionale bereikbaarheid DBFM-light’.

Meters zijn er gemaakt… Kennisdeling en reflectie over een actueel bestuurlijk vraagstuk stonden centraal: hoe kan DBFM ‘eenvoudiger’ en daarmee ook een uitkomst bieden voor gemeentelijke (provinciale) projecten? Resultaat van de ochtendsessie was een leerzame discussie, waarbij meters zijn gemaakt in de ‘bestuurlijk-regionale bereikbaarheid’ van innovatieve contractvormen als DBFM-light. Via deze weg willen wij graag alle deelnemers bedanken voor hun inbreng tijdens deze waardevolle discussie-bijeenkomst.

Meer informatie over deze bijeenkomst en een uitgebreid verslag vindt u via deze link


Aanbesteden in de Infra: samen werken aan de beste oplossing

Op 19 maart 2013 vond in Groningen een bijeenkomst plaats over innovatieve vormen van aanbesteden en innovatieve contractvormen in de infrasector. Het was een middag waarop veel afkortingen de revue passeerden. Maar uiteindelijk draaide alles om één woord: vertrouwen. Want vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer leidt tot een beter gebruik van de expertise van de marktpartijen en een beter eindresultaat.

<lees verder op de site van Bouwend Nederland>


Pagina 4 / 6